Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội: Tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thứ Hai, 30/12/2019, 17:29 [GMT+7]
    Sáng 30/12/2019, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện một số vụ chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương; đại diện các cơ quan tư pháp Thành phố; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác nội chính các quận ủy, thị ủy, huyện ủy và cán bộ, chuyên viên thuộc Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của Thành phố Hà Nội trong năm qua đã được thực hiện tốt trên các lĩnh vực công tác theo chức năng của ngành Nội chính; đảm bảo duy trì và giữ vững ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của thể lực thù địch, phản động, số chống đối trong nước; không để xảy ra biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự; không để xảy ra khủng bố, phá hoại trên địa bàn; trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ điều tra, khám phá chung, khám phá trọng án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành phố Hà Nội quán triệt, đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình số 69-CTr/BCĐ về “Trọng tâm công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy năm 2019” tới các cấp ủy, đơn vị liên quan thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 248-KH/UBND về trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn thành phố năm 2019; công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực; tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình 07-Ctr/TU xây dựng Đề án số 56-ĐA/BCĐ ngày 25/11/2019 về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn Thành phố”; đã triển khai kiểm tra 578 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, ban hành 166 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện 360 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; kiểm tra 449 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức…
 
    Năm 2019, phát hiện 44 vụ/113 bị can về tham nhũng; kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 18 vụ/56 bị can; thụ lý xét xử 59 vụ/181, đã giải quyết 42 vụ/130 bị cáo, đang giải quyết 17 vụ/52 bị cáo (trong đó, sơ thẩm 50 vụ/160 bị cáo, phúc thẩm 09 vụ/21 bị cáo); điều tra, khám phá 3.873 vụ/7.770 đối tượng phạm tội xâm phạm về trật tự xã hội; 2.954 vụ/4.046 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện, xử lý 3.169 vụ/3.303 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; đấu tranh, triệt phá 116/30 vụ việc/151 đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao… 
 
    Viện kiểm sát hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát 19.462 tin, đã giải quyết 18.128 tin (đạt tỷ lệ 93.1%); thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra 9.518 vụ/14.273 bị can, đã giải quyết 8.247 vụ/12.148 bị can (đạt tỷ lệ 86.9%); thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 7.181 vụ/12.443 bị cáo, phúc thẩm 997 vụ/1.456 bị cáo.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố thụ lý 35.846 vụ án, giải quyết 32.606 vụ (đạt tỷ lệ 91%), so với cùng kỳ năm 2018, giảm 626 vụ, số giải quyết tăng 2.605 vụ.
 
    Các cơ quan hành chính của Thành phố Hà Nội triển khai 355 cuộc thanh tra, qua đó, phát hiện vi phạm 53.64 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm đối với 46 tập thể, 63 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 04 vụ; phát hiện, xử phạt 46.57 tỷ đồng.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; tính chủ động trong công tác tự kiểm tra phát hiện sai phạm còn hạn chế; một số lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng cao, chưa có biện pháp hữu hiệu để phát hiện, xử lý triệt để; tệ sách nhiễu, “tham nhũng vặt” trong cán bộ, công chức ở một số ngành, lĩnh vực còn diễn ra; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng còn hạn chế…
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng kết quả đạt được của Thành ủy Hà Nội trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của quốc gia trên địa bàn Thành phố, do đó đồng chí đề nghị, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, cần đặc biệt quan tâm đến công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng góp phần đảm bảo an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô; nâng cao chất lượng tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ về quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục tham mưu, đề xuất Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thanh ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; tham mưu, đề xuất, giúp Ban Thường vụ  Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị; nhất là ý kiến Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại các Hội nghị, Phiên họp và các Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tăng cường đôn đốc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương giao theo dõi, đôn đốc và các vụ việc, vụ án Ban Thường vụ giao Ban Nội chính Thành ủy theo dõi đôn đốc xử lý; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực tiềm ẩn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao vai trò tham mưu của Ban Nội chính Thành ủy; nhất là, thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn Thủ đô nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng tham mưu, đề xuất kịp thời với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, sở, ban, ngành của Thành phố. Thời gian tới, đồng chí đề nghị, tiếp tục thực hiện nghiêm kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về “Tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”; Đề án số 08-ĐA/TU ngày 09/8/2018 của Thành ủy về “Phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao; tham mưu kịp thời cho Thường trực Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan khối nội chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thức XVII Đảng bộ Thành phố”; tiếp tục triển khai hiệu quả các quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với các cơ quan, đơn vị trong Thành phố để nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu, đề xuất kịp thời với Thường trực thành ủy, Ban Thường vụ thành ủy…
 
    Cũng tại Hội nghị, Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã khen thưởng các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019.
Đặng Phước
.