Thanh tra tỉnh Bạc Liêu: Triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024

Thứ Hai, 06/05/2024, 06:16 [GMT+7]
    Trong quý I/2024, ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng và ban hành Chương trình, Kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024. Theo Kế hoạch, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 17 cuộc thanh tra tại 30 địa phương, đơn vị (trong đó, 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 7 cuộc thanh tra đột xuất), đã kết thúc 9 cuộc và ban hành kết luận 6 cuộc.
 
    Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; quản lý và sử dụng đất đai; y tế, giáo dục; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
Hội nghị phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Điểm cầu tỉnh Bạc Liêu)
Hội nghị phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Điểm cầu tỉnh Bạc Liêu)
    Qua thanh tra, phát hiện vi phạm gần 550 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách gần 450 triệu đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật 8 tổ chức và 11 cá nhân; chuyển 2 vụ việc sang Cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định... 
 
    Cũng trong quý I, hoạt động thanh tra, thanh tra các sở đã tổ chức 76 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 128 tổ chức, cá nhân; qua đó, phát hiện 10 tổ chức, cá nhân có vi phạm; ban hành 7 quyết định xử phạt hành chính…
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm, chú trọng. Toàn tỉnh cũng đã tiếp 308 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo; trong đó, Chủ tịch UBND tổ chức tiếp định kỳ và đột xuất 9 cuộc với 5 lượt công dân… tiếp nhận và xử lý gần 350 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, thụ lý 29 đơn thuộc thẩm quyền. Riêng ngành Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho thủ trưởng cơ quan hành chính giải quyết được 13/29 đơn; qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích có 04 vụ việc đương sự rút đơn chấm dứt khiếu nại; đồng thời, tham mưu rà soát và đề xuất hướng xử lý 4/4 vụ việc phức tạp, kéo dài.
 
    Trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 đúng tiến độ; chú trọng đổi mới phương pháp tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra; tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng… Tham mưu cấp ủy các cấp, các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở…
P.V
.