Phiên họp thứ 8 Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh

Thứ Sáu, 10/05/2024, 15:18 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh tổ chức Phiên họp lần thứ 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I và triển khai chương trình công tác quý II/2024.
 
    Theo Báo cáo tại Phiên họp, trong quý I/2024, công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường. Các cơ quan chức năng phối hợp tốt trong công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện trên địa bàn tỉnh. Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử xong 03 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực: Công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị, công tác quản lý, sử dụng tài chính giao đảm bảo định mức, tiêu chuẩn quy định; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp... xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực (trong quý I/2024, chuyển đổi vị trí công tác 08 trường hợp).
 
    Công tác cải cách thủ tục hành chính một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích được chú trọng, góp phần phòng ngừa nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chủ trương thanh toán chuyển khoản trong mua sắm không dùng tiền mặt, thanh toán trả lương qua tài khoản ATM cho 21.887 cá nhân. Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập triển khai kế hoạch bốc thăm, lựa chọn 80 đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.
 
    Ngành Thanh tra chỉ đạo thanh tra những lĩnh vực đấu thầu, thẩm định, thiết kế trong xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài chính... đã triển khai thực hiện 24 cuộc tại 50 đơn vị. Qua thanh tra, đã ban hành 08 kết luận, phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi trên 3,53 tỷ đồng, đã thu trên 3,36 tỷ đồng (đạt 95%); kiến nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật 27 cá nhân.
 
    Cũng tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, thống nhất đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong quý II/2024. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, cụ thể hóa kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2024; các quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời và tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả hơn nữa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Nguyễn Hiên
(Ban Nội chính Trung ương)
.