Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình họp Phiên thứ 6

Thứ Ba, 02/04/2024, 07:27 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Phiên họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Phiên họp.
 
    Theo báo cáo, trong quý I/2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  tỉnh Quảng Bình tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt và đồng bộ. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Ban Chỉ đạo tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; các Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai tích cực. Các biện pháp giữa phòng và chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng đồng bộ; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên rõ rệt.

 

Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
 
    Thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 5 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đến nay, có 2 nguồn tin đang trong giai đoạn giải quyết; 9 nguồn tin và 3 đơn, thư được giải quyết dứt điểm. Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo 6 vụ án, vụ việc (trong đó, 4 vụ đang trong giai đoạn giải quyết, 2 vụ đã giải quyết xong).
 
    Tại Phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được thời gian qua; phân tích làm rõ một số khó khăn, vướng mắc, từ đó, đề xuất các giải pháp cần tăng cường, đẩy mạnh trong thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý I; việc duy trì nền nếp sinh hoạt của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương. Ban Nội chính và các cơ quan trong khối có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, kịp thời đến từng cấp ủy để triển khai thực hiện. Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện, ban hành Kết luận Phiên họp để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đồng chí cũng cho ý kiến cụ thể đối với các vụ án, vụ việc và đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật...
Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa một số vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo để tập trung triển khai trong thời gian tới.
P.V
 
.