Quảng Ngãi: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp định kỳ tháng 3

Thứ Hai, 01/04/2024, 05:40 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo định kỳ tháng 3/2024. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ trì Cuộc họp 
 
    Theo báo cáo tại Cuộc họp, trong quý I/2024, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với tình hình thực tế địa phương (đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành 9 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 23 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực). Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả tích cực. Dự kiến tiến hành kiểm tra, giám sát tại 31 cơ quan, đơn vị, địa phương. Các vụ án, vụ việc quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao đều được các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo tập trung theo dõi, tham mưu xử lý kịp thời, đúng quy định.

 

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trên cơ sở quy định của pháp luật trong giải quyết, xét xử các vụ án hình sự về tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm xử lý kịp thời, nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không có trường hợp kết án oan người không có tội. Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, bảo đảm theo quy định. Công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự và việc cung cấp hồ sơ, tài liệu trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã được cấp ủy, chính quyền nghiêm túc triển khai, thực hiện. 
 
    Trong quý II/2024, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các nội dung trong Chương trình công tác năm 2024. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác tự kiểm tra để phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
 
    Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu những nội dung tại Cuộc họp, bổ sung, hoàn thiện đưa vào nội dung công tác trong quý II/2024. Thống nhất bổ sung một số nhiệm vụ, hoàn chỉnh chương trình công tác năm 2024 để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí yêu cầu các cơ quan trong Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Ban Nội chính Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đối với các vụ án, vụ việc tiếp tục thực hiện theo yêu cầu, bảo đảm thời gian, tiến độ. Đối với Chương trình công tác năm 2024, bổ sung thêm 1 số nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể, hoàn chỉnh để báo cáo với Trung ương.
Kim Anh
 
.