Lâm Đồng: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp Phiên thứ 7

Thứ Sáu, 29/03/2024, 18:26 [GMT+7]
    Ngày 28/3/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Phiên họp thứ 7 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Phiên họp. 
 
    Tại Phiên họp, đã thông báo nội dung kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, trong đó, đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo; bổ sung đồng chí Nguyễn Thành Minh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Thành viên Ban Chỉ đạo.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu
    Trên cơ sở Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đánh giá tình hình cũng như kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I, thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế; từ đó, trao đổi, thảo luận và thống nhất về các biện pháp khắc phục cũng như đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác này trong quý II/2024 và thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phải nhìn nhận rõ tình hình tham nhũng tiêu cực trong cả nước cũng như ở địa phương thời gian qua. Đồng thời, chú ý rà soát lại Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo đối với Kế hoạch công tác năm 2024.
 
    Theo đó, phải lấy công tác phòng ngừa làm cơ bản lâu dài, còn chống là nhiệm vụ cấp bách trước mắt; nhận diện, đánh giá toàn diện thận trọng, kỹ lưỡng đối với vấn đề tham nhũng, tiêu cực và công tác phòng, chống; phải thực hiện nghiêm, quyết liệt không có ngoại lệ, không có vùng cấm, không được chủ quan lơ là đối với nhiệm vụ này. Nếu phát hiện có vụ việc tham nhũng, tiêu cực thì các ngành chức năng phải vào cuộc xử lý giải quyết dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Các thành viên Ban Chỉ đạo phải thực sự liêm chính, nêu gương trong thực thi công vụ cũng như trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cần xây dựng quy trình, trình tự xem xét giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo; dù vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở mức độ nào cũng phải xem xét xử lý, phải trả lời cho dân đó là trách nhiệm của Ban Chỉ đạo của các thành viên Ban Chỉ đạo. Người đứng đầu cấp ủy các cấp phải quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
 
    Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó, tạo sự thống nhất đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 
Quỳnh Trang
 
.