Bình Phước: Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Hai, 12/02/2024, 22:07 [GMT+7]
    Năm 2023, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo, quán triệt các cấp, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc tiêu cực, lãng phí; phát hiện những sơ hở, thiếu sót để chủ động đưa ra các biện pháp khắc phục. Giao ngành Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tỉnh.
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp của tỉnh Bình Phước
Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp của tỉnh Bình Phước
    Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong năm qua, đã phát sóng 287 tin, bài, phóng sự và đăng tải trên báo in, báo điện tử 296 tin, bài, văn bản, thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng phối hợp tổ chức 402 buổi hội nghị, sinh hoạt lồng ghép tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành và các nghị quyết, văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với 25.126 lượt người tham dự; in ấn và cấp phát 3.347 bộ tài liệu. Đã phối hợp tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 960 cán bộ, công chức, viên chức tham gia; in ấn cấp phát hơn 1.060 tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng. 
 
    Thực hiện chuyển đổi 127 vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch số 174-KH/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 06 đơn vị với 38 người. Tổ xác minh đã ban hành 06 kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 06 đơn vị.
 
    Trong năm 2023, qua hoạt động tự giám sát, kiểm tra nội bộ và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện vụ việc tham nhũng; qua công tác thanh tra chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ. Số vụ án, bị can thụ lý, điều tra liên quan đến tham nhũng là 29 vụ, 34 bị can. Kết quả xử lý 19 vụ, 28 bị can. Cụ thể: Số vụ án, bị can đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố là 17 vụ, 26 người; tạm đình chỉ 01 vụ, 01 bị can; chuyển Cơ quan điều tra theo thẩm quyền 01 vụ, 01 bị can. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được là hơn 5,76 tỷ đồng.
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng và đơn vị có liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Công an tỉnh đã kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 17 vụ, 26 bị can.
P.V
.