Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn họp Phiên thứ 7

Thứ Bảy, 20/01/2024, 14:37 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Phiên họp thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Tại Phiên họp, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày các dự thảo: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTNTC năm 2024; Chương trình công tác; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
 
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh phát biểu tại Phiên họp
    Theo Báo cáo, năm 2023, công tác PCTNTC của tỉnh Lạng Sơn được lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị và cách làm ngày càng đồng bộ, khoa học, chủ động, quyết liệt, có chất lượng, kết quả cao hơn năm trước, nổi bật là: Hoạt động của Ban Chỉ đạo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ; phương thức hoạt động được chú trọng đổi mới, dần đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm (đã xây dựng Quy chế phối hợp; Quy định kiểm tra, giám sát...). Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC, phát huy vai trò của cơ quan đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và Nhân dân trong PCTNTC; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường tiếp dân, đối thoại với dân; hướng mạnh về cơ sở để phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân... trong PCTNTC. Công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử được chú trọng đẩy mạnh, đồng bộ, quyết liệt: đã kiểm tra, giám sát đối với 2.081 tổ chức đảng và 6.165 đảng viên, trong đó, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tăng 123,62% tổ chức đảng và tăng 129,76% đảng viên và thi hành kỷ luật Đảng tăng 300% tổ chức và tăng 47,86% đảng viên so với năm 2022 (16 tổ chức đảng, 346 đảng viên); đã khởi tố mới 13 vụ án tham nhũng, tiêu cực với 83 bị can. Qua đó, đã phát huy hiệu quả, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những kết quả đã đạt được, những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Phiên họp, đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, hiệu quả hơn việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, cụ thể, sát với thực tiễn địa bàn, cơ quan, đơn vị các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC; các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác PCTNTC; các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh. 
 
    Phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCTNTC. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCTNTC có trọng tâm, trọng điểm, sát với từng đối tượng, từng địa bàn, cơ quan, đơn vị. Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh PCTNTC ở tất cả các lĩnh vực; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kiên quyết, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn “nhạy cảm”, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước; kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đấu tranh ngăn chặn việc đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm… Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời kiểm tra, xác minh những kiến nghị, phản ánh, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc; kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực với phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” và quan điểm xuyên suốt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
                                                                                 Nguyễn Trung
                                                                   (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn)
.