Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum họp Phiên thứ 6

Thứ Tư, 24/01/2024, 08:30 [GMT+7]
    Ngày 23/01, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 6 để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; đồng thời, cho ý kiến vào Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 và Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo công tác định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; trọng tâm là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
 
    Năm 2023, Ban Chỉ đạo đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt Chương trình công tác năm; tổ chức 01 cuộc kiểm tra; 01 Hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử,...
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã chủ trì, giúp Ban Chỉ đạo triển khai 02 Đoàn kiểm tra về công tác PCTNTC; tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành các văn bản tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản” và Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”. Chủ trì họp với các cơ quan tố tụng của tỉnh thống nhất tham mưu hướng giải quyết số lượng vật chứng trong các vụ án vi phạm Luật Lâm nghiệp; giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố, xét xử 03 vụ án, 05 vụ việc; đã chỉ đạo giải quyết xong và chấm dứt theo dõi 03 vụ việc, vụ án.
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác PCTNTC năm 2023; đồng thời, đề nghị bổ sung vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo 01 cuộc giám sát. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Các cấp ủy đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa, quán triệt và triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, giải pháp về PCTNTC theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; triển khai hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thường xuyên rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, bảo đảm các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm toán được thực hiện nghiêm túc, triệt để, đúng thời hạn quy định. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
                 Nguyễn Thị Hoa
      (Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum)
.