Long An: Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023

Thứ Hai, 22/01/2024, 22:06 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Long An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. 
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp của tỉnh Long An tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Trong năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương, của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 11 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp; chủ trì tổ chức 41 cuộc họp với các cơ quan, địa phương có liên quan để rà soát tiến độ giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo được giải quyết bảo đảm nghiêm minh, khách quan, đúng người, đúng tội. Nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương trong PCTNTC, thực thi chức trách, nhiệm vụ và chấp hành pháp luật được nâng cao. 
 
    Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác, nhất là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của Đảng, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; tổ chức 02 Phiên họp Ban Chỉ đạo, 05 Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành 29 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTNTC. 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
    Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng pháp luật; kiện toàn kịp thời tổ chức bộ máy, cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo quy định; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp ngang tầm nhiệm vụ. 
 
    Ngành Công an và Tòa án nhân dân tích cực thực hiện chủ trương người đứng đầu Công an cấp huyện, Tòa án cấp huyện không phải là người địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm soát quyền lực cán bộ trong thực thi công vụ, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp và đẩy mạnh thực hiện phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật trong ngành tư pháp.
 
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp năm 2023
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp năm 2023
    Năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số IV (gồm 22 Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy phía Nam); Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An đã phối hợp với Vụ Địa Phương III, Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức thành công nhiều chương trình, sự kiện quan trọng, như: Hội nghị Chuyên đề năm 2023; Hội nghị về bình xét đề nghị Trung ương khen thưởng thi đua đợt 1, giai đoạn 2021-2023…
 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời, đề nghị, trong năm 2024, các cơ quan trong khối Nội chính tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm vững chắc chủ quyền biên giới trên địa bàn tỉnh; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, nhất định không để bị động bất ngờ. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, an ninh - trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, PCTNTC, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
    Tại Hội nghị, 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 07 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được Ban Nội chính Tỉnh ủy khen thưởng.
Hoàng Hiệp
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An)
.