Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình họp Phiên thứ 7

Thứ Ba, 16/01/2024, 08:59 [GMT+7]
    Chiều 15/01, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 7 để đánh giá kết quả công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thống nhất chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp. Dự Phiên họp có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.
 
    Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm chế độ họp theo quy định; triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, thông báo kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo. Ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ, xử lý các vụ án tham nhũng bảo đảm đúng tiến độ, quy định của pháp luật.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo đã phát huy tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. 
 
    Ban Chỉ đạo thực hiện 03 cuộc giám sát liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 03 đơn vị; thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; qua đó, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu khắc phục.
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi, chỉ đạo vụ án “Nhận hối lộ”, “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm cơ giới đường bộ 35-02D Ninh Bình, kết thúc theo dõi, chỉ đạo 02 vụ án, 01 vụ việc.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
 
    Đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đẩy mạnh thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
    Sau Phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất ban hành Chương trình trọng tâm công tác năm 2024; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; Quyết định (sửa đổi) phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.
Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.