Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm và làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

Thứ Năm, 25/01/2024, 14:32 [GMT+7]
    Ngày 25/01/2024, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.
 
    Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy báo cáo một số kết quả kinh tế - xã hội năm 2023  của thành phố Đà Nẵng. Theo đó, trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, như tỷ trọng xuất nhập khẩu giảm, song với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các cấp, ngành, địa phương của thành phố luôn đoàn kết, đồng lòng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố tập trung chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, chuẩn bị tốt các điều kiện cho người dân vui Xuân, đón Tết. Các chính sách triển khai liên quan đến an sinh xã hội được cụ thể hóa, quan tâm hỗ trợ cho người già từ 75 tuổi trở lên, miễn học phí cho các cấp học phổ thông trên địa bàn thành phố… 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Thành phố cũng quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là việc nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giai đoạn hiện nay; tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo ra sự thay đổi đáng ghi nhận, cả về mặt nhận thức cũng như trách nhiệm của đảng viên.
 
    Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc thể chế hóa các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có nhiều cách làm sáng tạo trong phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, tập huấn đồng bộ các chủ trương, quy định mới của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan báo chí và nhân dân thành phố, góp phần nâng cao ý thức chính trị của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban hành và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhân dân quan tâm, nhất là chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, thi hành án; chỉ đạo việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương tặng quà Thành ủy Đà Nẵng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương trao quà tặng Thành ủy Đà Nẵng
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm qua.  
 
    Nhân dịp năm mới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang của thành phố năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Đồng chí mong muốn Đà Nẵng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều thành tựu mới. Đồng chí đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật, nhất là văn bản mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ để có bước trưởng thành, phát triển, chất lượng ngày càng được nâng lên. Tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố đáng sống” của Việt Nam. 
                                                                                     Thu Huyền
.