Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái năm 2023

Thứ Năm, 28/12/2023, 05:55 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái  vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023, định hướng Chương trình công tác năm 2024; đồng thời, dự kiến Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Qua đó, Hội nghị đã thông qua dự thảo kết luận kiểm tra đối với Sở Nội vụ, Cục Quản lý thị trường về việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác PCTNTC và kết luận kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan chức năng trong việc ban  hành kết luận thanh tra; việc thực hiện kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các Thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, cụ thể về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTNTC theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tổ chức thực hiện các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra liên quan đến PCTNTC; kết quả công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo.
 
    Các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến và thống nhất các nội dung, Chương trình công tác của Trung ương, Chương trình công tác của Tỉnh ủy năm 2024 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, các vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm... Hội nghị cũng thảo luận một số vấn đề liên quan đến tình hình thực tế tại địa phương liên quan đến công tác PCTNTC; đánh giá và xem xét đối với một số vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã đánh giá cao kết quả đạt được năm 2023... Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã đi vào nền nếp, hiệu quả. Ban Chỉ đạo đã tổ chức các Cuộc họp, Phiên họp định kỳ theo quy định; xây dựng cơ bản đầy đủ quy định, quy chế và các văn bản liên quan khác bảo đảm cho hoạt động. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã phát huy tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, định hướng của Trung ương về công tác PCTNTC; tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về PCTNTC tại địa phương; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTNTC cho các tầng lớp nhân dân. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác phát hiện tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư có việc giải quyết chưa hiệu quả. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đã thống các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2024. Đối với Chương trình công tác năm của Ban Chỉ đạo, đồng chí đề nghị phải thống nhất với Chương trình kiểm tra, giám sát năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thống nhất thực hiện 05 cuộc kiểm tra thường xuyên của Ban Chỉ đạo…
Quỳnh Trang
.