Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Bảy, 18/11/2023, 05:45 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Cuộc họp lần thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ sau Phiên họp lần thứ 5 và Cuộc họp Thường trực lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo đến nay. 
 
    Theo báo cáo tại Cuộc họp, sau Phiên họp lần thứ 5 và Cuộc họp lần thứ 8, căn cứ Kế hoạch số 46-KH/BCĐ ngày 28/72023, Ban Chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội trong năm 2022 tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đưa 02 vụ án, 01 vụ việc ra khỏi danh mục các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Chỉ đạo giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
 
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Cuộc họp
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo hướng dẫn Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy xây dựng, ban hành Quy định về tiêu chí, quy trình lựa chọn thông tin báo cáo vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện ủy, thị ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo…
 
    Cũng tại Cuộc họp, đại diện Đảng ủy Công an tỉnh trình bày Báo cáo xin chủ trương về việc báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Ban Nội chính Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” xảy ra tại Ga Thủy Thạch, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ (nay là thi xã Đức Phổ) ra khỏi diện vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày chủ trương kiện toàn thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo. Xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Quyết định số 986-QĐ/TU ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về tiêu chí, quy trình lựa chọn, thông tin báo cáo các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và thực hiện thông tin, báo cáo các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh. Sơ lược báo cáo rà soát kết quả kiểm tra, kết luận thanh tra kinh tế - xã hội trong năm 2022 đối với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
    Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận sau Phiên họp lần thứ 5 và Cuộc họp Thường trực lần thứ 8 đến nay, Ban Chỉ đạo, từng thành viên, các cơ quan có liên quan đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu tại Cuộc họp, bổ sung, hoàn thiện báo cáo để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch công tác cụ thể của những tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung đánh giá những mặt đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
 
    Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm 2024 nhằm đảm bảo các giải pháp phòng ngừa từ xa, từ sớm, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án, nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng để báo cáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo của tỉnh.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.