Ban Nội chính Trung ương: Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thứ Sáu, 17/11/2023, 19:20 [GMT+7]
    Chiều 17/11, Đoàn kiểm tra 809 của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW, Chỉ thị số 27- CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.
 
    Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành và một số đơn vị được kiểm tra.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo dự thảo Báo cáo của Đoàn kiểm tra 809, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Kết luận số 69 KL/TW đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Đã nghiêm túc quán triệt, ban hành và chỉ đạo ban hành số lượng lớn văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo; nhất là mạnh dạn có chủ trương ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất, tạo cơ chế thông thoáng, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, góp phần hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được quan tâm, chất lượng từng bước được nâng lên. Vai trò người đứng đầu cấp ủy, nhất là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh được thể hiện rõ nét.
 
    Tỉnh Thanh Hóa có sáng tạo, có những mô hình hay, cách làm hiệu quả, trong đó có việc thành lập Tổ công tác rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Qua đó đã xử lý dứt điểm, khách quan, đúng quy định của pháp luật nhiều vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận quan tâm, nhất là đã chỉ đạo xử lý 100% vụ việc theo các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là vụ việc phức tạp, kéo dài, khó khăn vướng mắc, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc hoặc lôi kéo, kích động khiếu kiện kéo dài. Tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của luật sư, Đoàn luật sư tỉnh trong tư vấn pháp luật, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự của địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Đoàn kiểm tra cũng đã cũng đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị một số nội dung đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhằm chỉ đạo nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực; tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt để giải quyết các vụ khiếu kiện ngay từ cơ sở.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bí thư Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của Đoàn kiểm tra và khẳng định: Tỉnh Thanh Hoá sẽ nhanh chóng có kế hoạch triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Trung ương đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và chúc mừng những kết quả tỉnh Thanh Hoá đạt được trong thời gian qua; khẳng định tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân.
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt Đoàn kiểm tra, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để hoàn thiện báo cáo của Đoàn.
                                                                                           P.V
.