Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Gia Lai

Thứ Năm, 16/11/2023, 14:06 [GMT+7]
    Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), ngày 16/11, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dự dân cư Làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; cùng dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
    Về phía Tỉnh ủy Gia Lai có đồng chí Hồ Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Ia Grai.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Ngày hội
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Ngày hội
    Làng Ó thuộc xã Ia Sao, có 206 hộ, 968 nhân khẩu với 958 khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số Jrai (chiếm tỷ lệ 98,54%); 100 hộ theo đạo Công giáo, 8 hộ theo đạo Tin lành. Trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận Làng Ó triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững". Đến nay, Làng còn 31 hộ nghèo (chiếm 15%), 34 hộ cận nghèo (16,5%), thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/ năm. Nhân dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, từng bước xoá bỏ các hủ tục lạc hậu. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho Khu dân cư Làng Ó
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho Khu dân cư Làng Ó
    Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua của Khu dân cư Làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Bà con đã phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tình làng nghĩa xóm, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả đáng mừng.
 
    Đồng chí nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, ráo riết chống phá cách mạng nước ta; tác động, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu diễn biến có thể phức tạp hơn.... Do đó, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc các cấp, ưu tiên chăm lo hoạt động của Mặt trận và cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở, vì đây là địa bàn quan trọng nhất trong hoạt động, công tác của Mặt trận; thực hành, phát huy dân chủ, lắng nghe dân, tích cực, chủ động và thực sự quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, những vấn đề bức xúc của Nhân dân. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho Già làng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho Già làng
    Phát huy kết quả đạt được để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của cả nước: Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Ngày vì người nghèo”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”..., nhằm tạo thành sức mạnh, niềm tin để Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. 
 
    Xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc rất lớn. Do vậy, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; hết sức năng động, sáng tạo, hướng về cơ sở, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, và tăng cường đồng thuận xã hội.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm hỏi bà con Làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm hỏi bà con Làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng bày tỏ mong muốn bà con địa phương chung tay xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về giúp nhau giảm nghèo bền vững, quyết tâm để không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, phấn đấu có nhiều hộ khá, giàu. Xây dựng nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào, phấn đấu trên 85% hộ đạt gia đình văn hóa, tiếp tục giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Duy trì việc huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, tăng tỷ lệ học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng. Đồng bào dân tộc được tham gia bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế; Duy trì 100% hộ gia đình được dùng nước đảm bảo vệ sinh, môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, vui tươi, lành mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo, chia rẽ. Phát huy vai trò của Chi bộ, tổ chức đoàn, hội, xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển chung của địa phương và cả nước.
 
    Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, huyện Ia Grai đã trao quà cho Khu dân cư Làng Ó; Già Làng, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; trao tặng 02 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở của Làng Ó.
                                                                              Thu Huyền
.