Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận

Chủ Nhật, 19/11/2023, 06:10 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo trong tháng 10 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023.
 
    Tại Cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận và thống nhất đánh giá, trong tháng 10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra và thường xuyên chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các địa bàn, lĩnh vực được phân công, quản lý, phụ trách. Việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tháng được triển khai rộng khắp trên 4 trụ cột “Không thể - Không dám - Không muốn - Không cần”. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp tương đối chặt chẽ trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vụ án, vụ việc nói chung và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
 
Toàn cảnh Cuộc họp
Toàn cảnh Cuộc họp
    Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát nhiệm vụ được phân công, tăng cường chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục tập trung tuyên truyền cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gắn với kết quả xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. 
 
    Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 225-KH/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khắc phục các kiến nghị của đoàn công tác thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 
                                                                               Thăng Quyết
.