Lâm Đồng: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc với Huyện ủy Đức Trọng

Thứ Bảy, 23/09/2023, 13:58 [GMT+7]
    Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã làm việc với Huyện ủy Đức Trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong thời gian qua, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo được Huyện ủy, UBND huyện Đức Trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh; kịp thời ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. Qua đó, tình hình an ninh chính trị; dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý, tố giác tội phạm đạt hiệu quả, không phát sinh điểm nóng. Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; số lượng đơn, thư các vụ việc có tính chất phức tạp giảm; công tác tiếp dân luôn được duy trì theo quy định; chất lượng, hiệu quả tiếp công dân ngày càng được nâng lên; công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Các đơn, thư khiếu nại, tố cáo cơ bản được giải quyết đúng quy định, đúng thời hạn; các vụ việc phức tạp cơ bản đã giải quyết.
    
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn cón có mặt hạn chế. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của một số ít cán bộ, đảng viên còn chưa cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra nội bộ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa được thường xuyên, việc giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực còn ít. Công tác điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan pháp luật đối với một số vụ án, vụ việc còn để kéo dài. Việc khắc phục một số sai phạm sau thanh tra có nội dung còn chậm; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn, thư có lúc chưa kiên quyết, kịp thời. 
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả huyện Đức Trọng đã đạt được trong thời gian qua; đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong đoàn công tác, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. 
P.V
.