Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cao Bằng

Thứ Tư, 02/08/2023, 14:39 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Phiên họp lần thứ 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 
 
    Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành thảo luận và thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo được kiện toàn, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có những chuyển biến rõ nét; các địa phương, cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp theo định hướng chung của tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã ban hành 33 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nổi bật là, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành cuốn tài liệu tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...; Toàn tỉnh tổ chức 660 lớp tuyên truyền với 30.926 lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, giáo viên, học viên, học sinh và nhân dân tham gia; phát hành 5.200 cuốn Bản tin thông báo nội bộ và một số tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đăng tải 238 tin, bài, ảnh liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giảng dạy cho trên 13.500 học sinh của 30 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 16 đại biểu là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chánh thanh tra các huyện, thành phố; lãnh đạo ủy ban kiểm tra các huyện, thành ủy và chuyên viên giúp việc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tham dự.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Trong kỳ, tổ chức kiểm tra 25 cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; 47 cuộc kiểm tra về chế độ định mức, tiêu chuẩn, chưa phát hiện cơ quan, đơn vị vi phạm phải xử lý trách nhiệm; tiến hành kiểm tra 11 cuộc tại 11 cơ quan, đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, phát hiện 1 viên chức bị kỷ luật khiển trách. Năm 2022, Thanh tra tỉnh tiếp nhận và công khai 1.730 bản kê khai tài sản thu nhập của 41 đơn vị thuộc diện kiểm soát, đạt 100%. Năm 2023, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị bốc thăm 15 người thuộc 9 cơ quan, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác minh tài sản, thu nhập đối với 20 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và các huyện, Thành phố thụ lý, điều tra 11 vụ/21 bị can về tội tham nhũng, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 7 vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh; thu hồi 9 tỷ 202 triệu đồng/18 tỷ 738 triệu đồng tài sản thiệt hại; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 6 vụ/8 bị can, đang điều tra 5 vụ/12 bị can về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ/7 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, giải quyết, xét xử 6/7 vụ, 22/24 bị cáo bị truy tố về tội tham ô tài sản, tham nhũng, kinh tế, chức vụ theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn những hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc phát hiện các hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, giám sát còn hạn chế; các tin báo tố giác hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ yếu là đơn nặc danh nên khó khăn trong xác minh, điều tra, thu thập hồ sơ tài liệu; công tác thẩm định, định giá thiệt hại tài sản liên quan đến vụ án, vụ việc còn chậm; việc thu hồi tài sản thiệt hại trong các vụ án tham nhũng chưa đạt kết quả cao...
 
    Cũng tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết quả tiến độ các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đóng góp ý kiến về việc xây dựng các dự thảo: Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Quy định tiêu chí xác định những vụ án vụ việc tham nhũng, tiêu cực đưa vào, đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; Quyết định kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.
 
    Phát biểu Kết luận Phiên họp, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cao Bằng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, định hướng dư luận xã hội, nhất là về những quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương theo nguyên tắc “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó”.
                                                                    Trịnh Thị Xuân Thu
                                                                (Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng)
.