Đắk Nông: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Hai, 17/07/2023, 14:21 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Đắk Nông vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính tỉnh; các đồng chí Bí thư các huyện, thành ủy.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cơ quan khối nội chính tỉnh thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; các đơn vị, địa phương đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác để tham mưu kịp thời xử lý các vụ, việc; nắm chắc âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng FULRO, chủ động đấu tranh, kiểm soát an ninh khu vực biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngăn chặn vượt biên, xâm nhập; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức triển khai lực lượng nắm tình hình, nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo vệ Nhân dân.
 
 Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã từng bước được kiện toàn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc được đẩy nhanh tiến độ; công tác phối hợp giữa các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ; nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến rõ rệt.
 
    Hoạt động của các cơ quan tư pháp cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và trên tinh thần cải cách tư pháp. Hoạt động kiểm tra công tác Cải cách tư pháp đã được triển khai, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm. Công tác thanh tra, kiểm tra; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng. Các quy chế phối hợp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp được các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt,  kịp thời tham mưu giải quyết các yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác này ở địa phương.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích tình hình, các vấn đề nhạy cảm tác động tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian tới.
    
    Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các đồng chí lãnh đạo cấp huyện thường xuyên đi công tác cơ sở, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, xúi giục tập trung đông người, khiếu nại gây mất an ninh, trật tự địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, cấp ủy, cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp phải đẩy mạnh kiểm soát tình hình khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác; tập trung các giải pháp tháo gỡ, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, không để các đối tượng lợi dụng khiếu kiện để kích động, chống phá. Tăng cường công tác phối hợp, tham mưu xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 
 
    Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí đề nghị các cấp ủy, cơ quan chức năng tiếp tục chủ động nắm tình hình hoạt động của các đối tượng FULRO; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin; kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Tiếp tục triển khai các Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sau các phiên họp của Thường trực Ban chỉ đạo, Ban Chỉ đạo Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, các Thông báo kết luận, các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
                                                                            Hồng Phước
  (Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông)
.