Bình Thuận: Tích cực thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 24/01/2023, 08:07 [GMT+7]
    Năm 2022, các cấp, ngành của tỉnh Bình Thuận đã tập trung, tích cực thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.
 
    Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Năm 2022, đã tổ chức 159 lớp, đợt tuyên truyền cho 14.370 lượt cán bộ, công chức, người trực tiếp thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo …
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành 194 văn bản chỉ đạo, tăng cường triển khai thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành thông báo tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của lãnh đạo cơ quan, đơn vị cập nhật trên trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương để công dân theo dõi, thực hiện…
 
    Theo đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. So với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt trên 90%, vượt 5,35% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp hơn 5.800 lượt với 6.167 người, trong đó tiếp đông người 11 lượt với 136 người. Tổng số đơn tiếp nhận là hơn 4.600 đơn, trong đó có 4.518 đơn đủ điều kiện xử lý. Nội dung tiếp công dân và nhận đơn chủ yếu liên quan đến khiếu nại về cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chậm thi hành án dân sự; quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đòi lại đất cũ; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất thực hiện đường cao tốc Bắc - Nam, đường ĐT 719, đầu tư mới đường ĐT 719B và đường Hàm Kiệm - Tiến Thành…
 
    Các cơ quan, đơn vị đã giải quyết 234/259 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 90,35%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý hành chính đối với nhiều tập thể và cá nhân; kiến nghị trả lại cho 1 tổ chức 209 triệu đồng và 1 cá nhân 13,5 triệu đồng, thu hồi 47.257m2 đất.
 
    Về nhiệm vụ năm 2023, các cấp, các ngành tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, giúp người dân nắm được các quy định của pháp luật về tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện các nội dung khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất tình trạng người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, trực tiếp hoặc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền và của cấp trên giao thụ lý, xác minh (phải đạt tỷ lệ trên 85%)…
                                                                                    Kim Long
.