Ngành Thanh tra đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thứ Hai, 23/01/2023, 07:59 [GMT+7]
    Năm 2022, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra đã nỗ lực phấn đấu, triển khai và hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 
 
    Đối với công tác thanh tra, toàn ngành triển khai thanh tra theo chương trình kế hoạch và thanh tra đột xuất. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra chuyên đề diện rộng về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp và việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực. Toàn ngành đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
 
Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra năm 2022
Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra năm 2022
    Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 85,9 nghìn tỷ đồng, hơn 8,7 nghìn ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi hơn 26,6 nghìn tỷ đồng và 574 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 59,3 nghìn tỷ đồng, 8,2 nghìn ha đất; ban hành 145.558 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 5,6 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính hơn 3,5 nghìn tập thể và 8.619 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 441 vụ, 295 đối tượng. 
 
    Về kết quả đôn đốc, xử lý sau thanh tra, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 8.371 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 6.084 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 72,7% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra). Thu hồi 3.440 tỷ đồng (đạt 52%), 32 ha đất; xử lý hành chính 4.052 tổ chức, 9.297 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 132 vụ, 181 đối tượng; khởi tố 12 vụ, 22 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 583 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra (đạt 70,1%).
 
    Thanh tra Chính phủ triển khai 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện kết luận thanh tra và tham mưu, giúp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa; đồng thời, giúp Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng, trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về Đề án Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.
 
    Toàn ngành đã tập trung chỉ đạo và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nhất là thúc đẩy rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Các cấp, các ngành đã cố gắng, nỗ lực, có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được nâng cao.
 
    Trong năm 2022, tổng số công dân được tiếp là 382.491 người (tăng 16.6%) về 284.897 vụ việc (tăng 19,4%), có 3.031 đoàn đông người (tăng 23,7%). Các cơ quan hành chính tiếp nhận 385.768 đơn các loại. Giải quyết 22.600/25.441 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 88,8%), tăng 8,5% so với năm 2021). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 8,5 tỷ đồng, 8,3 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 42,7 tỷ đồng, 17 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 22 tổ chức, 559 cá nhân; kiến nghị xử lý 516 người (trong đó có 428 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 32 vụ, 31 đối tượng (có 13 cán bộ, công chức). 
                                                                                      Hương Giang
.