Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 02/08/2022, 07:28 [GMT+7]
    Thời gian qua, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh luôn ý thức sâu sắc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài; là trách nhiệm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị; là nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển của tỉnh. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và quyết liệt chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên hệ thống thông tin, tuyên truyền của địa phương. Theo đó, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 11.375 cuộc họp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho 625.569 lượt người; phát hành 594.900 tờ gấp pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và 512.843 tài liệu khác có liên quan.\
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
    Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, của tỉnh về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên tiến hành tự kiểm tra và xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp dưới. Nâng cao việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, phiền hà hoặc tham nhũng đối với nhân dân và doanh nghiệp để xử lý nghiêm minh. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành 157 cuộc kiểm tra đối với 1.170 đơn vị về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 303 cuộc kiểm tra đối với 609 lượt đơn vị về quy định quy tắc ứng xử; từ năm 2012 đến hết tháng 3/2020, triển khai 128 cuộc kiểm tra đối với 609 đơn vị về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động. Qua kiểm tra, đã phát hiện 11 địa phương, sở, ngành và 246 cá nhân có vi phạm quy định quy tắc ứng xử; phát hiện, kịp thời chấn chỉnh một số địa phương về định mức tiêu chuẩn, chế độ. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức được tăng cường; từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh đã có 67.173 lượt người kê khai tài sản, thu nhập.
 
    Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời,  chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực cổ phần hóa, thoái vốn, quản lý tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản. Từ tháng 6/2012 đến tháng 3/2022, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, địa phương đã thực hiện 1.219 cuộc thanh tra. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm hơn 440,7 tỷ đồng; xử lý 1.150 tổ chức và 1.503 cá nhân có vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 8 vụ với 16 người.
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực cũng được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh có 78 vụ/287 bị can bị điều tra, khởi tố; 68 vụ việc/276 bị can bị truy tố; xét xử 69 vụ/269 bị cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Qua điều tra, truy tố, xét xử, số tài sản tham nhũng phải thu hồi gần 276 tỷ đồng; đã thu hồi hơn 194 tỷ đồng.
                                                                                Ngọc Thành
.