Tọa đàm góp ý dự thảo Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Thứ Sáu, 29/07/2022, 12:01 [GMT+7]
    Ngày 29/7/2022, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Tọa đàm lần thứ nhất góp ý dự thảo Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án.
 
    Tham dự Tọa đàm có các đồng chí Thành viên Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án thuộc các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng một số chuyên gia...
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    Các chuyên gia và Thành viên Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án tham dự Tọa đàm đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Trong đó, đi sâu vào các nội dung: Nguyên tắc kiểm soát quyền lực bằng quy định của Đảng; phạm vi, đối tượng thể hiện trong Quy định; những nội dung cần đề cập cũng như kết cấu, bố cục của Quy định; cách thức thể hiện mang tính thuyết phục…
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án phát biểu tại cuộc họp
    Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án nhấn mạnh, sau khi quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo mạnh mẽ chủ trương kiểm soát quyền lực, trong đó chú trọng kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Hoạt động kiểm soát quyền lực thông qua tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên với mục đích để quyền lực được thực thi đúng, tránh lạm quyền, lợi dụng quyền lực vì mục đích cá nhân.
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, Thành viên Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án; đề nghị Thường trực Tổ Biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
                                                                     Thu Huyền - Anh Hưng
.