Quảng Nam: Triển khai 75/172 cuộc thanh tra theo kế hoạch

Thứ Hai, 01/08/2022, 14:34 [GMT+7]
    Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo về công tác và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng ngành đạt được những kết quả tích cực.
 
Một hội nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Một hội nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
    Theo đó, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam triển khai 75/172 cuộc thanh tra theo kế hoạch và thực hiện 24 cuộc thanh tra đột xuất. Theo đó, đã ban hành 63 kết luận thanh tra (trong đó, có 19 kết luận năm 2021 chuyển sang), phát hiện sai phạm hơn 16,25 tỷ đồng và 112.190m2 đất tại 318 đơn vị, cá nhân; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 7,5 tỷ đồng và 112.190m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác hơn 8,7 tỷ đồng; kiểm điểm xử lý trách nhiệm 85 tập thể và 93 cá nhân liên quan.
 
    Qua thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 8,3 tỷ đồng (trong đó, thu hồi sai phạm kinh tế trong niên độ báo cáo 6 tháng năm 2022 hơn 3,76 tỷ đồng, đôn đốc thu hồi sai phạm các năm trước chuyển sang hơn 4,6 tỷ đồng).
 
    Toàn tỉnh đã tổ chức 162 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.524 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 245 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,44 tỷ đồng.
 
    Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp ở tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 4.809 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước. Đã giải quyết 112/209 vụ khiếu nại, 8/22 vụ tố cáo. Qua giải quyết đơn, đã khôi phục quyền lợi cho 11 cá nhân với hơn 1 tỷ đồng và 450m2 đất ở.
                                                                                   P.V
.