Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Giang

Chủ Nhật, 31/07/2022, 08:21 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Giang vừa tổ chức phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo. 
 
    Các đại biểu tham dự Phiên họp đã thảo luận, thống nhất Quy chế làm việc; Chương trình, nhiệm vụ công tác; Phân công nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo. 
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là công việc khó khăn, do đó cần phải có quyết tâm cao; nói phải đi đôi với làm; nhất là phải phát huy tính quyết liệt và vai trò của người đứng đầu; lấy phòng ngừa làm hàng đầu, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm. 
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tập trung rà soát việc thực hiện các chính sách đã ban hành, nhất là chính sách liên quan đến chương trình mục tiêu Quốc gia và chương trình, đề án của tỉnh; cần mở hòm thư tố giác và đường dây nóng để tiếp nhận thông tin; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chỉ đạo Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các Kết luận về thanh tra, kiểm toán; về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý và bảo vệ rừng, đầu tư xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
                                                                             Quỳnh Trang

 

.