Triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Nội chính Trung ương

Thứ Năm, 28/07/2022, 18:42 [GMT+7]
    Chiều 28/7/2022, Đoàn kiểm tra số 547 của Bộ Chính trị đã triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.
 
    Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên Đoàn kiểm tra tại các cơ quan: Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Về phía Ban Nội chính Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan; Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Cơ quan cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng được kiểm tra thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra tại Ban Nội chính Trung ương. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm tra tại 05 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương về kết quả thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị. Mốc thời gian kiểm tra từ khi ban hành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến thời điểm kiểm tra.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra cho biết, đợt kiểm tra lần này là hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên, hàng năm của Bộ Chính trị; qua kiểm tra để kịp thời phát hiện, ghi nhận các kết quả đạt được, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn các nội dung được kiểm tra trong thời gian tới. Quá trình kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan, thực hiện đúng Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra; bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan cho biết, ngay sau khi nhận được Quyết định và Kế hoạch kiểm tra, lãnh đạo Ban cùng Đảng ủy Cơ quan đã triển khai các nội dung, phân công các vụ, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo, chương trình làm việc theo đúng Đề cương của Đoàn kiểm tra. Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của Trưởng Đoàn kiểm tra. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị tốt theo đề cương báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Ban Nội chính Trung ương; phối hợp tốt, chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đặng Phước
.