Hòa Bình: Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 28/07/2022, 07:37 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 568 - QĐ/TU, ngày 22/7/2022 về thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 đồng chí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo; 05 đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Giám đốc công an tỉnh. 09 đồng chí thành viên Ban chỉ đạo gồm: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh Thanh tra tỉnh; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Thường trực Ban chỉ đạo gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
    Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Đoàn Cần
 
.