Bắc Giang: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

Thứ Sáu, 20/11/2020, 17:12 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Công văn số 23-CV/BCĐTW ngày 01/8/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Quy định số 03-QĐ/TU ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế. Thường trực Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy duy trì thực hiện chế độ giao ban hằng quý với các cơ quan khối nội chính để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng. Một số cấp ủy, chính quyền, đơn vị xây dựng quy định về kiểm soát nội bộ trên một số lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.
 
Một hội nghị của Công an tỉnh Bắc Giang
Một hội nghị của Công an tỉnh Bắc Giang
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng được tập trung chỉ đạo, giải quyết, trong đó, ngành Công an đã tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về tham nhũng 109 tin báo; ra quyết định khởi tố vụ án 56 tin; ra quyết định không khởi tố vụ án 41 tin; tạm đình chỉ giải quyết 06 tin đang xác minh 06 tin. Cơ quan Công an cấp tỉnh và huyện đã thụ lý 75 vụ/139 bị can (cấp tỉnh 26 vụ/48 bị can, cấp huyện 49 vụ/91 bị can); kết luận điều tra đề nghị truy tố 64 vụ/120 bị can, tạm đình chỉ điều tra 02 vụ/02 bị can, đình chỉ điều tra 03 vụ/05 bị can, đang tiến hành điều tra 06 vụ/12 bị can; tài sản thiệt hại 86.825 triệu đồng, 11.877 m2 đất, đã thu hồi 24.766 triệu đồng và 11.877 m2 đất. Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và huyện đã truy tố 54 vụ/105 bị can. Tòa án nhân dân cấp tỉnh và huyện đã xét xử 66 vụ/108 bị cáo (cấp tỉnh 24 vụ/40 bị cáo, cấp huyện 42 vụ/68 bị cáo). Hình phạt áp dụng: Tù chung thân 02 bị cáo, phạt tù giam 82 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo 24 bị cáo. Kết quả thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng đã thi hành xong 70 việc/76 việc có điều kiện thi hành và thi hành xong 3.063 tỷ đồng/4.259 tỷ đồng.
 
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường kiểm tra đột xuất ở các lĩnh vực, những nơi có dư luận không tốt, thanh tra, giám sát việc thực hiện công chức, công vụ, kịp thời phát hiện để chấn chỉnh những sai phạm, xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết công việc.
                                                                                            Hồng Hà
.