Lào Cai: Sơ kết 1 năm công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt"

Thứ Sáu, 09/10/2020, 15:05 [GMT+7]
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp thứ 16 của  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 20/8/2019 của Thủ thướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, ngày 20/8/2019, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Ngay sau khi Chỉ thị số 52-CT/TU được ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã nghiêm túc tổ chức phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa thành nhiều văn bản triển khai tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, hành động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
Công an Mường Khương, tỉnh Lào Cai cải cách hành chính phục vụ nhân dân
Công an Mường Khương, tỉnh Lào Cai cải cách hành chính phục vụ nhân dân
    UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết để thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện tại đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt hơn việc công khai, dân chủ trong công việc, tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện việc quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính; đẩy mạnh việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý cá nhân có sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; cơ bản làm tốt việc chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng theo quy định.
 
    Các cấp, các ngành thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, sửa đổi các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với quy định hiện hành; việc thực hiện cải cách hành chính đã được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện tốt quy tắc úng xử, quy chế văn hóa công sở; xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ được thực hiện nghiêm túc; các nội dung phòng, chống tham nhũng được đưa vào giảng dạy thường xuyên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh…
 
    Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức, triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó đã lồng ghép nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện các quy chế làm việc và thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; giao cho các tổ chức, đơn vị tăng cường nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và làm tốt công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và đôn đốc việc khắc phục những tồn tại hạn chế, xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân được thanh tra, kiểm tra, giám sát.
 
    Qua công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm đã phát hiện, xử lý 01 vụ là viên chức Ban Quản lý dự án Đô thị - Xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai, được biệt phái công tác tại Đội Quản lý trật tự huyện Sa Pa bị người dân tố giác có hành vi nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, truy tố, xét xử Nguyễn Thế Anh, Viên chức Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Sa Pa về tội “Nhận hối lộ” với mức án 3 năm 6 tháng tù.
 
    Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU đã góp phần tích cực tạo niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước; các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức đã có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc về chuyên môn, nghiệp vụ và luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết công việc…
Cù Tất Dũng
.