Nam Định: Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8/2020

Thứ Hai, 21/09/2020, 15:20 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”.
 
    Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 86-KL/TU của Tỉnh ủy trong việc phối hợp tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn, thư phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường công tác quản lý nhà nước, tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng theo quy định; rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn; ban hành, công bố Quyết định số 1565-QĐ/TU về việc kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu.
 
Công an tỉnh Nam Định khởi tố bị can, bắt tạm giam Doãn Thanh Bình, nhân viên Ngân hàng Công thương thành phố Nam Định về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”
Công an tỉnh Nam Định khởi tố bị can, bắt tạm giam Doãn Thanh Bình, nhân viên Ngân hàng Công thương thành phố Nam Định về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”
    Tiến hành tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay theo chỉ đạo của Trung ương; tổng kết cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các kế hoạch về phòng, chống tham nhũng năm 2020; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021”; chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng những tháng cuối năm 2020; báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm chấn chỉnh, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
 
    Cơ quan điều tra đang thụ lý 06 vụ án; trong đó nổi lên có; vụ án “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh; Công an tỉnh Nam Định khởi tố bị can Doãn Thanh Bình về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Công thương thành phố Nam Định vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cụm Công nghiệp làng nghề thương mại dịch vụ phía nam thị trấn Lâm, huyện Ý Yên… 
 
    Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh. Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hùng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng.
 
    Trong tháng, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng. Các cơ quan bảo vệ pháp luật tích cực pháp hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đảm bảo đúng người, đúng quy định pháp luật.
Cù Tất Dũng
 
.