Ninh Thuận: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Thứ Năm, 30/07/2020, 07:07 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương, tập trung chỉ đạo triển khai hàng loạt biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Ninh Thuận
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Ninh Thuận
    Người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
    Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị, trong đó cần quy định rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra, thi hành án, hải quan, thuế, quản lý thị trường… bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.
 
    Giao các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên; công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cơ quan, lực lượng thực thi pháp luật có yếu tố nhạy cảm cao trong việc chấp hành những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong thực thi công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những cán bộ có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
                                                                                    Nguyễn Hiên
.