Đà Nẵng: Công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với thực hiện cải cách hành chính để phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 29/07/2020, 12:18 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghiêm túc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở với những hình thức phù hợp; thường xuyên theo dõi, cập nhật việc tiếp nhận, giải quyết và xử lý các thông tin phản ảnh liên quan đến hành vi tham nhũng, giải quyết tốt các đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Các đơn vị, địa phương đã ban hành, thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đảm bảo theo quy định. Thực hiện việc mua sắm tài sản công, tổ chức hội nghị, chi phí tiếp khách... theo quy định hiện hành của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua tại hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động. 
 
    Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; các quy tắc đạo đức nghề nghiệp: thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, tập trung vào chuyên đề năm 2020; cụ thể hóa các giải pháp, tiêu chí thực hiện của cá nhân và xác định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, đề ra các giải pháp tuyên truyền thiết thực, hiệu quả đến toàn thể công chức, viên chức và báo cáo kết quả định kỳ theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi được 13 vị trí công tác theo kế hoạch. 
 
    Thành phố đã ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế và cấp phép sản xuất, kinh doanh có điều kiện tại UBND quận, huyện, qua đó đã góp phần giảm đầu mối liên hệ, tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có điều kiện của các hộ kinh doanh. Nâng cấp, cập nhật các tính năng mới về cơ sở dữ liệu phần mềm theo dõi đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của thành phố tại website www.ccho.danang.gov.vn; tiếp tục thực hiện Đề án "Truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Thực hiện trả lương và các khoản chỉ khác qua tài khoản theo quy định hiện hành. 
 
    Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập: hiện nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập. Do đó, việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 sẽ được thực hiện khi Nghị định ban hành; tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của UBND thành phố nhằm tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cấp tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp nhận, xử lý kịp thời báo cáo, tố giác, tố cáo và thông tin khác về hành vi tham nhũng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng; chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng; thực hiện tốt việc giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu với công dân, tổ chức và doanh nghiệp. 
 
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện tốt công tác giám sát việc cấp phát quà Tết Nguyên đán, tiền, hàng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng để nhân dân biết và giám sát. Các ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng chú trọng giám sát việc thi công công trình dân sinh, nhà họp, điện chiếu sáng... góp phần đảm bảo việc thi công đúng theo thiết kế, tiết kiệm vật tư, các trang thiết bị được sử dụng và quản lý đúng quy định. 
 
    6 tháng đầu năm 2020, đã khởi tố 01 vụ/03 bị can tội “Tham ô tài sản”, 03 bị can tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng thụ lý và đang trong quá trình giải quyết vụ án Nguyễn Xuân Phú và đồng phạm bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" xảy ra tại Nhà máy sữa Đà Nẵng (thuộc công ty Cổ phần Sữa Việt Nam).
                                                                                       Thăng Quyết
.