Ninh Bình: Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 06/06/2020, 04:41 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về lĩnh vực nội chính, phòng,chống tham nhũng và cải cách tư pháp, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chủ đề nêu gương năm 2020 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
 
    Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện kế hoạch kiểm tra việc tham mưu chỉ đạo công tác thi hành án dân sự đối với Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn.
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và báo cáo kết quả thực hiện; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Thanh tra từ năm 2013 đến nay; xây dựng kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.
 
    Thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn đảm bảo công khai, dân chủ, tiết kiệm chi ngân sách; thực hiện công khai, minh bạch và giải trình các thủ tục hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tập trung công khai ở các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; công khai địa chỉ, số điện thoại, đường dây nóng của Tỉnh ủy để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện để cán bộ, công chức và Nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần phòng ngừa tham nhũng.
 
    Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; tiếp tục kiểm soát thủ tục hành chính, duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông để kịp thời giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực; triển khai hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh.
 
    Trong tháng, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra đối với 35 tổ chức đảng và 16 đảng viên; giám sát 25 tổ chức đảng và 39 đảng viên; trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức giám sát 02 tổ chức đảng và 05 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy cơ sở kiểm tra 35 tổ chức đảng và 16 đảng viên; giám sát 23 tổ chức đảng và 34 đảng viên.
 
    Thanh tra các cấp tiến hành 38 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 83 đơn vị, cá nhân; đã kết thúc 27 cuộc thanh tra tại 70 đơn vị, cá nhân. Qua công tác thanh tra đã phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 2.708 m2 đất, kiến nghị xử lý khác 2.028 m2 đất, xử phạt vi phạm hành chính 06 đối tượng với số tiền 85 triệu đồng… thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng.
 
    Trong tháng 5/2020, Cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 05 vụ án về kinh tế, tham nhũng đối với 16 bị can; trong đó, 01 bị can phạm tội “Tham ô tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 05 bị can phạm tội “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Phòng khám đa khoa Quỳnh Sơn, huyện Nho Quan; 01 bị can phạm tội “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình; vụ nguyên cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; tiếp tục điều tra 08 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm 04 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản”.
Tuệ Minh
.