Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại tỉnh Tiền Giang

Thứ Năm, 04/06/2020, 17:10 [GMT+7]
    Ngày 04/6, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 19/8/2019, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt nội dung chỉ thị, kế hoạch; đồng thời, thành lập các tiểu ban: Nhân sự, văn kiện, tổ chức, phục vụ đại hội và tập trung cho công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
    Ban Thường vụ cấp ủy huyện và tương đương đã chọn 45 tổ chức cơ sở đảng (20 chi bộ, 25 đảng bộ) tổ chức đại hội điểm, có 8 đảng bộ đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy ( 42 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội đảng viên; 3 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội đại biểu).
 
    Công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội được thực hiện tốt, báo cáo chính trị được chuẩn bị khẩn trương, nội dung báo cáo đánh giá được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, địa phương.
 
    Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy huyện được phân công phụ trách địa bàn luôn sâu sát, phát huy tinh thần trách nhiệm được giao, tập trung chỉ đạo và thường xuyên báo cáo Thường trực cấp ủy để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.
 
    Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được chuẩn bị chặt chẽ, thực hiện đúng, đầy đủ các bước theo quy trình hướng dẫn của cấp ủy cấp trên...
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang trong việc phổ biến, quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 trên nhiều mặt. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tích cực cho đại hội cấp trên cơ sở, chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm, với tiến độ khá chặt chẽ theo chỉ đạo của Trung ương.
 
    Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang cần tập trung chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, sau đó tổ chức đại hội đảng cấp huyện và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng cấp tỉnh. Trong đó, quan tâm xây dựng dự thảo nghị quyết, báo cáo chính trị cấp tỉnh phải làm rõ 3 vấn đề trọng tâm để đại hội thảo luận. Đó là, xác định vị trí của Tiền Giang đang đứng ở đâu, cao hay thấp so với khu vực, từ đó đưa ra giải pháp đột phá, khả thi trong thời gian tới; tập trung thảo luận công tác xây dựng Đảng; vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa, quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đặc biệt quan tâm đối với công tác nhân sự, coi trọng chất lượng, đảm bảo tính toàn diện, kế thừa, đổi mới và phát triển; cần thực hiện đúng quy trình, đúng quy định, công tâm, công khai, khách quan, minh bạch; chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tỉnh khẩn trương hoàn thành đề án nhân sự cấp tỉnh trình Ban Bí thư trong thời gian sớm nhất...
                                                                                      Hoài Thu
.