Bộ Y tế: Triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng

Thứ Ba, 02/06/2020, 19:35 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Y tế đã phổ biến, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị 10/CT-TTg đến từng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình và tích cực, chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ của cán bộ y tế.
 
    Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch, văn bản thực hiện Chỉ thị về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.
 
Bộ Y tế nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức
Bộ Y tế nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức
    Thực hiện quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, Bộ Y tế tiến hành rà soát danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo phạm vi quản lý của Bộ để triển khai trong thời gian tới; tăng cường việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng.
 
    Ngoài ra, Bộ Y tế ban hành Quy chế sử dụng phần mềm để theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế (1900-9095) và địa chỉ hộp thư email duongdaynong@moh.gov.vn.
 
    Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc công khai số điện thoại dường dây nóng, ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý đường dây nóng, lập hòm thư góp ý đặt ở vị trí dễ thấy, thuận tiện để người dân và người bệnh góp ý và địa chỉ email để người dân phản ánh, kiến nghị về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu.
 
    Để giải quyết các thủ tục hành chính, Bộ Y tế chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước. Phối hợp với bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý hành chính và hoạt động của đơn vị sự nghiệp.
 
    Để nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Bộ Y tế tiếp tục, duy trì thực hiện nhiều biện pháp và giải pháp, hằng năm có báo cáo đánh giá theo kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh. 
 
    Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước giao; trong đó nhấn mạnh việc xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp hoặc có biểu hiện bao che, dung túng cho cấp dưới có hành vi sai trái thì tùy theo tính chất, mức độ để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-BYT của Bộ Y tế về công tác PCTN năm 2019 và Kế hoạch số 1439/KH-BYT ngày 16/12/2019 của Bộ Y tế về triển khai đợt kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc năm 2019, Bộ Y tế đã lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại 12 đơn vị, nội dung kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng có nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Y tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 10. 
                                                                                      Hồng Hà
.