Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại tỉnh Sóc Trăng

Thứ Năm, 04/06/2020, 10:01 [GMT+7]
    Ngày 3/6, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 19/8/2019, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt nội dung chỉ thị, kế hoạch, đồng thời thành lập các tiểu ban: nhân sự, văn kiện phục vụ đại hội và tập trung cho công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 3 đảng bộ cơ sở, 2 đảng bộ trên cơ sở tổ chức đại hội điểm.
 
    Công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội được thực hiện tốt, báo cáo chính trị được chuẩn bị khẩn trương, nội dung báo cáo đánh giá được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, địa phương.
 
    Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện đúng các hướng dẫn, quy định, nguồn nhân sự được tổ chức khảo sát lấy ý kiến trong cấp ủy, cán bộ chủ chốt, nơi cư trú theo đúng quy trình hướng dẫn và trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ; cơ bản đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong ban chấp hành; có chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.
 
    Đến thời điểm hiện tại, Sóc Trăng cơ bản đã tổ chức hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Dự kiến, 2 đảng bộ cấp trên cơ sở sẽ tiến hành đại hội điểm vào cuối tháng 6/2020; sau khi tổ chức rút kinh nghiệm, các đảng bộ cấp trên cơ sở sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 7/2020. Với tổng số cấp ủy viên được bầu là trên 2.300 đồng chí, trong đó cấp ủy viên lần đầu tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ trên 25%; cấp ủy viên là nữ đạt trên 22%, cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 9%. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở còn lại sẽ tiến hành và hoàn thành đại hội vào ngày 7/6 tới. Đối với đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22/6 và đại hội đảng bộ tỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2020.
 
Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, lần thứ XIV đã được xây dựng, xin ý kiến đóng góp của cán bộ hưu trí, hoàn chỉnh dự thảo đến lần thứ 7 và đã đưa ra để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp ý kiến. Các thành viên đoàn kiểm tra và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao đổi xung quanh công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, kiểm tra - giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao công tác quán triệt, triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở Sóc Trăng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã chuẩn bị và lãnh đạo thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, lần thứ XIV. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã đoàn kết, thống nhất; làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, lãnh đạo, tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm đại hội điểm và tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Công tác chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành khóa mới phải đặc biệt coi trọng về chất lượng, thực hiện đúng theo các quy trình, quy định, hướng dẫn; dứt khoát không đưa vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn, năng lực. Dự thảo văn kiện đại hội cần phát huy dân chủ, cầu thị, tiếp thu ý kiến xác đáng của các tầng lớp nhân dân đóng góp cho văn kiện. Chuẩn bị và trình đại hội dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.
                                                                                           P.V
.