Bình Thuận: Ban hành Quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Thứ Năm, 11/06/2020, 16:06 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ban hành Quy định 2135/QĐ/TU về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
 
    Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị; cán bộ tham mưu, đề xuất.
 
    Quy định nêu rõ để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, địa phương: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; chấn chỉnh những sai sót và chịu trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ thuộc phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền được giao. Quy định trách nhiệm của tập thể, cá nhân; quy trình, thủ tục, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong từng khâu về công tác cán bộ. Bảo vệ và khen thưởng kịp thời cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo vi phạm trong công tác cán bộ. Xử lý nghiêm những người lợi dụng việc này để tố cáo hoặc lan truyền các thông tin sai sự thật nhằm hạ uy tín người khác. Điều động, chuyển đổi vị trí những người làm công tác nhân sự hoặc theo dõi công tác cán bộ đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp hoặc khi thấy cần thiết. Không bố trí những người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh liên quan như: Bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng cấp ủy; chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở nội vụ, chánh thanh tra tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và trưởng phòng nội vụ (hoặc trưởng ban tổ chức – nội vụ), thanh tra (hoặc kiểm tra – thanh tra); thành viên trong ban cán sự đảng, đảng đoàn; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc đề xuất nhân sự và trong nhận xét, đánh giá, xác nhận hồ sơ, lý lịch, các giấy tờ có liên quan của nhân sự thuộc thẩm quyền phụ trách. Với tư cách là thành viên chịu trách nhiệm liên đới đối với từng quyết định không đúng về công tác cán bộ của tập thể lãnh đạo (trừ trường hợp không đồng ý và báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản, hoặc ý kiến ghi trong cuộc họp).
 
Một cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận
Một cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận
    Về chống chạy chức, chạy quyền, quy định chỉ rõ những hành vi sau: tiếp cận, thiết lập quan hệ, hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ quyền hạn, hoặc người có liên quan nhằm mục đích có được vị trí, chức vụ, quyền lợi. Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi nhất là dịp lễ, tết, sinh nhật và các cơ hội khác; sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân, hoặc danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân để tặng quà, tiền, bất động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền, người có liên quan nhằm mục đích tạo sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi. Lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế vị trí công tác, uy tín của người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm quyền trong việc giới thiệu, bổ nhiệm mình hoặc người khác, “cánh hẩu” vào vị trí, chức vụ theo ý đồ cá nhân hoặc một nhóm người.
 
    Về xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, quy định nêu rõ: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền thì bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành. Nếu là cán bộ đang công tác, còn bị áp dụng các biện pháp xử lý sau: bị khiển trách thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ, sau 18 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Bị cảnh cáo thì xem xét cho thôi tham gia cấp ủy, thôi chức vụ đang đảm nhiệm; đưa ra khỏi quy hoạch, sau 30 tháng kể từ ngày cho thôi cấp ủy, chức vụ mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Bị cách chức thì đưa ra khỏi quy hoạch, sau 60 tháng kể từ đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ; không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra. Bị khai trừ ra khỏi Đảng thì xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.
 
    Đối với các hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xử lý; nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính.
                                                                                                     P.V
.