Bình Định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Hai, 08/06/2020, 06:42 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, vừa qua, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Sô Minh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn, đồng chí  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn.
 
Đồng chí Sô Minh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn
Đồng chí Sô Minh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn
    Đoàn kiểm tra đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, thu thập tài liệu có liên quan đồng thời đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại một số cấp ủy đảng, đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy đảng và người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy những ưu điểm đồng thời chỉ ra một số mặt còn hạn chế, khuyết điểm, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng chấn chỉnh, khắc phục.
 
    Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định quan tâm chỉ đạo, chú trọng thực hiện thường xuyên và đạt được những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, ngăn ngừa và hạn chế tiêu cực, sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Kiều Oanh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định)
.