Ban Nội chính tỉnh ủy Tuyên Quang: Một số kết quả công tác tháng 5/2020

Thứ Năm, 11/06/2020, 11:25 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/022/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư giữa Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính
    Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp Đề tài nghiên cứu khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác cải cách tư pháp”; tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về 20 nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo đề xuất với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc cưỡng chế dựng nhà trái phép trên đất rừng phòng hộ tại thôn Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn.
 
    Hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tham gia đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
    Duy trì đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý phản ánh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận và xử lý 45  đơn, thư gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; tiếp tục phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp dân tại Trụ sở Tỉnh ủy; cử cán bộ tiếp công dân kỳ tháng 5/2020 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.
 
    Theo dõi, đôn đốc các cơ quan tố tụng trong việc thụ lý giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; trong đó, Cơ qua điều tra phát hiện, khởi tố 05 vụ/07 bị can có hành vi vi phạm về kinh tế và đang giải quyết 01 vụ/01 bị can phạm tội “Tham ô tài sản”. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố 01 vụ/06 bị can phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 
Tuệ Minh
.