Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương: Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Tư, 10/06/2020, 08:29 [GMT+7]
    Ngày 08-09/6/2020, Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và hơn 130 đảng viên thuộc Đảng bộ.
 
 Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
    Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, thể hiện trên các mặt công tác: Đảng ủy, Ban Thường vụ bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phối hợp với lãnh đạo đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Kiên trì, kiên quyết, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng thời, duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trong điều kiện có sự biến động lớn về nhân sự; từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay, đã tham mưu, chỉ đạo xử lý 120 vụ án, 95 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nhiều vụ án lớn được phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, tạo bước tiến mạnh, đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; đã sơ kết, tổng kết, nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; kịp thời nắm bắt, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc về an ninh trật tự; tham mưu, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy; Đảng ủy, Ban Thường vụ phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ, luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban để tham gia xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ cơ quan, đơn vị…
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chi ủy, chi bộ đã đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan tại Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư; chủ động, tích cực, phối hợp cùng lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan; phát huy tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và nâng cao vai trò, vị thế của Ban Nội chính Trung ương. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có nền nếp đạt hiệu quả, đã kết nạp 05 quần chúng ưu tú và Đảng, công nhận 09 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, đề nghị phát thẻ đảng, cấp lại thẻ bị mất, đổi thẻ hỏng cho 12 đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng cho 21 đồng chí (trong đó, 01 Huy hiệu 55 năm, 01 Huy hiệu 40 năm và 19 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng), tiếp nhận 42 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về, giới thiệu 45 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi…; công  tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn được coi trọng; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được triển khai bài bản, chặt chẽ và đạt kết quả; chất lượng hoạt động và nội dung sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ; công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể có nhiều tiến bộ và đạt nhiều kết quả; Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn thi hành của Trung ương được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm… hằng năm, Đảng bộ được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có chi bộ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.
 
Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí yêu cầu: Mỗi đảng viên, trước hết phải là một công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, do đó, cần quan tâm nhiều hơn công tác lãnh đạo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các vướng mắc, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, thường xuyên nghiên cứu, học hỏi để nâng cao kiến thức, kỹ năng, cải tiến mạnh mẽ nề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức Ban Nội chính Trung ương phải thực sự gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối công tác; bản lĩnh vững vàng, ý thức chính trị cao, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao; thực sự “Trung thành – Liêm chính -  Bản lĩnh – Sáng tạo”; nói đi đôi với làm, đã nói là làm, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu hơn nhân viên, cấp ủy phải gương mẫu hơn đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện sáng tạo, thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, xử lý từ xa những tư tưởng lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực; tham gia nhiều hơn với lãnh đạo Ban về công tác cán bộ, nhất là phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm những cán bộ có năng lực, tâm huyết…
 
    Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy chúc mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương, đồng chí đề nghị đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, giới thiệu, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có năng lực công tác để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung uơng khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội
    Tại Đại hội, đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung uơng khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí; tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời Đại hội bầu 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
    Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Vĩnh Trọng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Vĩnh Trọng
    Nhân dịp này, Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức trao tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ.
 Đặng Phước
.