Đà Nẵng: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức

Thứ Năm, 25/01/2024, 04:24 [GMT+7]
    Năm 2023, công tác cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng được quan tâm, đẩy mạnh, góp phần tiếp tục cải thiện và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không ngừng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính.
 
    Thành phố đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới và tổ chức tọa đàm “Các giải pháp khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”. Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.
 
 Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
    Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị đến các cấp ủy đảng với 76 điểm cầu và sự tham gia của hơn 4.600 đại biểu, nhằm tạo bước chuyển biến trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 
    Chỉ thị chỉ rõ 10 biểu hiện của tình trạng này, đồng thời, quy định chế tài xử lý nghiêm và kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công tác khác đối với những trường hợp có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc vì lợi ích cá nhân tạo ra các yêu cầu gây khó khăn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; công khai kết quả xử lý vi phạm để tập thể, người dân cùng giám sát.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, rà soát bãi bỏ những thủ tục, quy trình còn chồng chéo nhằm xóa bỏ các rào cản, “điểm nghẽn”; gắn công tác cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số, chuyển đổi phương thức làm việc từ thủ công sang môi trường số, dữ liệu số; tăng cường công khai, minh bạch các quy định phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm kiếm thông tin.
 
    Cơ chế “Một cửa” được duy trì có hiệu quả, đồng bộ ở cả ba cấp; cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì hiệu quả tại 100% phường, xã; quận, huyện. Đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gắn việc số hóa với quá trình thực thi nhiệm vụ, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; kết quả đến cuối năm 2023, việc thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố đạt 55,69%; có 81.636 lượt đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ hài lòng đạt 99,99%. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong năm là 26.481 hồ sơ, tỷ lệ đúng/sớm hẹn đạt 99%. 
Quỳnh Trang
.