Ninh Bình: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023

Thứ Tư, 13/09/2023, 08:23 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2023, Tỉnh ủy Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tích cực, chủ động, thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nổi bật là: Tình hình an ninh chính trị ổn định và giữ vững; an ninh chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, đô thị đảm bảo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đảm bảo an toàn những địa điểm tập trung đông người, khu vực vui chơi giải trí, các khu, điểm du lịch. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được tăng cường; chú trọng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.
 
Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình giao ban công tác tháng 8/2023
Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình giao ban công tác tháng 8/2023
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp Thường trực Ban Chỉ đạo tháng 8/2023, báo cáo tiến độ một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chủ động nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.
Các cấp, ngành chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh; lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham mưu Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức tập huấn khung cán bộ trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm và kiểm soát tốt tình hình, kịp thời tham mưu chỉ đạo, giải quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự; quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài, hoạt động của các tôn giáo, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền sinh hoạt đạo trái phép…
 
    Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh được tổ chức thực hiện toàn diện; Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy kiểm tra 18 tổ chức đảng, 37 đảng viên, giám sát 22 tổ chức đảng, 40 đảng viên. 
 
    Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, kịp thời phát hiện, kiến nghị, xử lý các sai phạm. Toàn ngành thanh tra đã tiến hành 56 cuộc, kiểm tra tại 112 đơn vị, cá nhân, đã kết thúc 29 cuộc thanh tra. 
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố 40 vụ/81 bị can; truy tố 59 vụ/67 bị can; xét xử 87 vụ/153 bị cáo; giải quyết xét xử 180 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử được đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, ngành, các địa phương được duy trì và thực hiện nghiêm túc, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 167 lượt công dân, xem xét, xác minh đơn, thư khiếu nại tố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp; các cơ quan được giao tham mưu phân loại, xử lý, chuyển đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo Quy chế số 07-QC/TU ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đã tiếp nhận, phân loại và xử lý134 đơn; thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai đồng bộ việc thực hiện ở cả ba cấp. 
Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.