Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ký Quy chế phối hợp công tác

Thứ Tư, 05/04/2023, 14:56 [GMT+7]
    Chiều 04/4/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác dưới sự chủ trì của các đồng chí: Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của 02 cơ quan.
 
    Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp tham mưu xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trao đổi về tình hình chấp hành kỷ luật đảng và thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối. Cùng đó, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết tố cáo, khiếu nại, xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng thuộc thẩm quyền của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cho Ban Nội chính Tỉnh ủy…
 
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
    Phát huy những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy và BTV Đảng ủy Khối đã thống nhất, hai bên sẽ phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các chương trình, kế hoạch, đề án, chỉ thị, nghị quyết về công tác nội chính phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý. Tham gia ý kiến đối với các đề án do một trong hai cơ quan chủ trì  thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên thuộc quyền Đảng ủy khối quản lý trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền của hai cơ quan. Phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc quyền Đảng ủy Khối quản lý. Trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của mỗi cơ quan có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các nội dung nêu trên được thực hiện theo nguyên tắc phối hợp đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.