Quảng Ninh: Giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp

Thứ Hai, 28/11/2022, 05:28 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chủ trì Hội nghị.
 
    Năm 2022, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Trong đó nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/2/2022 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 31/3/2022 triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị
    Tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh; lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào những nơi có vấn đề mới nổi lên, dư luận quan tâm, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm. Đã đưa ra một số vụ án, vụ việc vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; xử lý nghiêm một số cán bộ, đảng viên suy thoái. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ động xử lý kịp thời những bức xúc, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.
 
    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng chung của các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính trong thời gian qua. Cùng với việc chủ động triển khai các nhiệm vụ chính trị của mình, các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp hiệu quả và đã hoàn thành khối lượng công việc lớn đề ra, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, ổn định xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và niềm tin trong nhân dân.
 
    Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề, thách thức cần quan tâm liên quan đến tội phạm trong các lĩnh vực than, khoáng sản, vật liệu san lấp, kinh tế, ma túy...; những vấn đề về an ninh phi truyền thống; an ninh kinh tế trên địa bàn...
 
    Dự báo năm 2023 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng không thiếu những cơ hội cho phát triển. Quảng Ninh đề ra mục tiêu giữ bằng được những kết quả toàn diện đã đạt được trong năm 2022 và những năm qua để bảo đảm cho phát triển nhanh, bền vững, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế 2 con số, giữ vững được sự ổn định, đoàn kết, thống nhất, giữ vững được sự đi đầu, đổi mới, sáng tạo và đặc biệt giữ Quảng Ninh - vùng phên dậu của Tổ quốc bình yên, giàu mạnh, phát triển.
 
    Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính tiếp tục quán triệt đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, mới nhất là Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới cùng với các nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05...
 
    Với phương châm phòng là chính từ cơ sở, phải tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cấp huyện, sở, ngành và cấp xã thông qua theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.
 
    Đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng, phải làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo chính xác, tham mưu đề xuất đúng, trúng, kịp thời bằng các phương án, biện pháp cho cấp trên, cấp ủy chính quyền địa phương. Tăng cường kiểm soát toàn tuyến biên giới liên quan đến xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
 
    Đối với các vụ án, vụ việc đã được chỉ rõ, phải phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng từ giờ đến cuối năm phải đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống cháy nổ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật; tổ chức ra quân của lực lượng công an ở tất cả các địa bàn trong toàn tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng trụ sở công an xã; thúc đẩy chuyển đổi số ở các cơ quan đơn vị đảm bảo thực chất hơn; quan tâm đến công tác tôn giáo.
Theo baoquangninh.com.vn
.