Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh nắm tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp công dân

Thứ Sáu, 18/11/2022, 06:53 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh do đồng chí Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban làm Tổ trưởng cùng các thành viên là lãnh đạo phòng, chuyên viên các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với Đảng ủy Phường 2, thị xã Duyên Hải.
 
    Tổ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh do đồng chí Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban làm Tổ trưởng cùng các thành viên là lãnh đạo phòng, chuyên viên các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với Đảng ủy Phường 2, thị xã Duyên Hải về kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” (Quy định số 11).
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Làm việc với Tổ công tác có đồng chí Dương Hiền Hải Đảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị xã Duyên Hải; đồng chí Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duyên Hải, Bí thư Đảng ủy Phường 2 cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và các bộ phận có liên quan.    Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian quan, Đảng ủy Phường 2 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Quy định số 11-QĐi/TW; tổ chức thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư theo định, Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện như kế hoạch, nội quy, quy chế tiếp công dân và có thông báo lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định và công khai tại trụ sở của Đảng ủy để tiện cho việc theo dõi, tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị và người dân. Các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân luôn được người đứng đầu cấp ủy trả lời, chỉ đạo giải quyết kịp thời, thỏa đáng tạo được lòng tin của Nhân dân. 
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận Đảng ủy Phường 2 lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được những kết quả tích cực. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Phường 2 lãnh đạo, chỉ đạo sớm khắc phục những hạn chế mà Tổ công tác đã chỉ ra. Đồng thời, quan tâm việc cập nhật các văn bản mới, tiếp tục triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về người đứng cấp ủy, chính quyền trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quan tâm công tác hòa giải cơ sở; đặc biệt là việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, cần chủ động rà soát, lựa chọn các vụ việc để tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của người dân.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Phường 2 Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần thực hiện tốt ứng xử văn hóa nơi công sở, không gây phiền hà cho người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài chính ngân sách, triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò phản biện xã hội, giám sát của các cơ quan dân cử, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để góp phần thực hiện tốt lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
                                                                                      P.V
.