Hải Dương: Một số kết quả công tác nội chính tháng 7 năm 2022

Thứ Hai, 22/08/2022, 07:07 [GMT+7]
    Trong tháng 7 năm 2022, Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành nội chính nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình tôn giáo trên địa bàn; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, các vụ việc đột xuất khác; chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
 
    Cơ quan điều tra đã điều tra, khởi tố mới 87 vụ, 175 bị can; kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát truy tố 76 vụ, 124 bị can; đình chỉ điều tra 05 vụ, 03 bị can; tạm đình chỉ điều tra 04 vụ, 02 bị can. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: tổng số thụ lý 92 vụ, 178 bị can; Viện kiểm sát truy tố 52 vụ, 84 bị can; trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ, 01 bị can; đang giải quyết 39 vụ, 93 bị can . Tòa án hai cấp đã giải quyết được 541/1.874 vụ việc đã thụ lý.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Hải Dương
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Hải Dương
    Ngành Thanh tra thực hiện 25 cuộc thanh tra hành chính, kết thúc thanh tra tại đơn vị 04 cuộc. Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót của đơn vị trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiến nghị thu hồi số tiền 420 triệu đồng (đã thu hồi 420 triệu đồng); kiến nghị giảm trừ quyết toán 2.249,308 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác về kinh tế là 4.377,828 triệu đồng. 
 
    Thanh tra các sở, ngành thực hiện 25 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (11 cuộc thanh tra và 14 cuộc kiểm tra); kết thúc thanh tra, kiểm tra: 07 cuộc (03 cuộc thanh tra và 04 cuộc kiểm tra). Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót của đơn vị. 
 
    Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 382 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 479 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong đó đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh: 406 đơn; đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cấp, các ngành: 19 đơn (khiếu nại 11 đơn; tố cáo 08 đơn). Trong tháng, cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong tỉnh đã giải quyết 02 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 
                                                                                   Mạnh Hùng
.