Nghệ An: Hội nghị quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn chuyên đề "Sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; công tác tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc"

Thứ Ba, 09/08/2022, 15:18 [GMT+7]
    Sáng 08/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và tập huấn chuyên đề “Sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; công tác tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc”.
 
    Tại điểm cầu Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị. Tham gia Hội nghị còn có các đồng chí, Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về PCTN, TC; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương; Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các ban, sở, ngành của tỉnh… Hội nghị được truyền trực tiếp đến 438 điểm cầu trong tỉnh với hơn 8.000 cán bộ, đảng viên tham dự.
 
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An
    Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã quán triệt 04 nội dung liên quan đến sự cần thiết thành lập; quá trình xây dựng, phê duyệt đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC; chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chỉ đạo, quy tắc làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo; hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về PCTN, TC từ khi có quyết định thành lập đến nay.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định: Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC với mô hình tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư là hết sức cần thiết, giúp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, từ Trung ương đến địa phương theo tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".
 
Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
    Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương báo cáo chuyên đề “Sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; công tác tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc”.
 
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị đồng thời nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với chế độ, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương tập huấn chuyên đề tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương tập huấn chuyên đề tại Hội nghị
    Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn hạn chế, như: Tình trạng tham nhũng “vặt”, sách nhiễu vẫn còn diễn ra ở một số cơ quan, đơn vị; một số lĩnh vực nhạy cảm như đấu thầu, đấu giá, quản lý tài nguyên khoáng sản… ở một số nơi vẫn còn buông lỏng, gây thất thoát, lãng phí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới các cấp ủy, chính quyền cần coi công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm trọng tâm, thường xuyên, liên tục, người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính trong cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật đồng thời, tiến hành rà soát, kịp thời phát hiện các sơ hở trong quá trình triển khai các chính sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở các lĩnh vực nhạy cảm để điều chỉnh, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định pháp luật’; tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác của các ngành trong khối Nội chính; thực hiện nghiêm công tác tiếp dân theo đúng quy định, lắng nghe, đối thoại, thuyết phục, vận động nhân dân, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng.
 
Đồng chí Hồ Lê Ngọc, UVBTV-Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quán triệt các nội dung
Đồng chí Hồ Lê Ngọc, UVBTV-Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quán triệt các nội dung về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, TC hoàn thiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra xử lý các vụ việc; rà soát các vụ việc để đề xuất danh sách các vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi...
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.