Ban Nội chính Trung ương: Thông báo kết quả Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 17/08/2022, 17:47 [GMT+7]
    Chiều 17/8/2022, Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức cuộc họp với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì cuộc họp. 
     
    Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và đại diện 18 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin về một số kết quả quan trọng, cốt lõi Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) vừa diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết luận một số nội dung, nổi bật là: Chỉ đạo sơ kết, tổng kết, ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng và PCTN,TC, tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; xử lý nghiêm minh nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, đương chức và nghỉ hưu, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, được nhân dân, dư luận đồng tình, đánh giá cao; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử; mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, tạo bước đột phá mới trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo PCTN,TC cấp tỉnh;  đẩy mạnh đấu tranh PCTN,TC ở địa phương, cơ sở; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN,TC tiếp tục được tăng cường; vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo chí và nhân dân trong PCTNTC được phát huy tốt hơn; Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các Thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng tiếp tục hoạt động nền nếp, bài bản, mang lại hiệu quả cao…
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
    Cũng tại Phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến đối với: Báo cáo kết quả bước đầu của 08 Đoàn kiểm tra chuyên đề của Ban Chỉ đạo về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 07 vụ án, 10 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trả lời các câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trả lời các câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp
    Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã trả lời các câu hỏi của phóng viên xoay quanh nội dung Phiên họp cũng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đặng Phước
.