Đoàn kiểm tra số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Thứ Năm, 18/08/2022, 22:39 [GMT+7]
    Chiều 18/8/2022, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 chủ trì Hội nghị.
 
    Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3; các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước. 
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh.
 
    Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác PCTN, TC, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, tiêu cực.
 
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 kết luận tại buổi làm việc
    Với sự quyết liệt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, tuy nhiên một số loại tội phạm còn gia tăng, diễn biến phức tạp. Từ năm 2011 đến 15/12/2021, đã khởi tố 16.977 vụ, 26.764 bị can, trung bình mỗi năm khởi tố 1.697 vụ, 2.676 bị can; tiếp nhận, giải quyết 17.587 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trung bình mỗi năm tiếp nhận, giải quyết 1.758 tin. Tăng cường phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, nhất là từ năm 2018 đến nay.
 
    Trong kỳ báo cáo, Tổng số nguồn tin về tội phạm đã tiếp nhận 152 tin, trong đó, tiếp nhận từ công dân: 86 tin; tiếp nhận từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chuyển đến 63 tin; tiếp nhận từ Viện kiểm sát nhân dân các cấp chuyển đến 02 tin;  tiếp nhận từ phương tiện thông tin đại chúng 01 tin. Qua phân loại, số nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra hai cấp 147/152 tin, đã thụ lý, phân công giải quyết 147 tin. Qua xác minh phân loại xác định không có dấu hiệu tội phạm đã chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền 05 tin/02 cơ quan chuyển.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc
    Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành thanh tra và kết luận thanh tra 1.567 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm; thành lập 3.306 đoàn thanh tra chuyên ngành, giải quyết 5.612 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong đó, các vụ việc sai phạm/kết luận thanh tra có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã kiến nghị khởi tố và chuyển giao 17 vụ việc/17 Kết luận; theo đó, khởi tố hình sự 11 vụ/24 bị can; không khởi tố 02 vụ; Cơ quan điều tra qua phân loại chuyển trả lại hồ sơ 04 vụ. Các nguồn tin, vụ việc do các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân chuyển đến đều được tiếp nhận, phân loại và xử lý; nhiều vụ việc, vụ án đã được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đi vào nền nếp, nghiêm túc, hiệu quả hơn.
 
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Quảng Ninh còn có nhũng tồn tại, hạn chế, như: Trong giải quyết nguồn tin tội phạm gặp một số khó khăn trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, giám định tài liệu, định giá tài sản. Vẫn còn tình trạng các cơ quan liên quan đến vụ việc không hợp tác với cơ quan điều tra trong cung cấp tài liệu; chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt lớn; có vụ việc phức tạp khó khăn trong việc xác định được cơ quan có đủ điều kiện, năng lực để trưng cầu giám định; thời gian giám định kéo dài dẫn đến phải tạm đình chỉ việc giải quyết, thời gian giải quyết kéo dài; Nhiều vụ việc hàng hóa cần định giá là hàng cấm, mặt hàng chưa được phép lưu hành hoặc không có sẵn trên thị trường Việt Nam hoặc không có căn cứ xác định giá trị tài sản bị thiệt hại dẫn đến các cơ quan có chức năng định giá từ chối định giá, gây khó khăn cho việc giải quyết các nguồn tin tội phạm về kinh tế…
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thư ký Đoàn kiểm tra trình bày báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thư ký Đoàn kiểm tra trình bày báo cáo tại buổi làm việc
    Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trong triển khai nội dung công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là những năm gần đây. Về nội dung, kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra, Đồng chí ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra.
 
    Trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: (1) nâng cao nhận thức về công tác PCTN, TC và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên, chủ động, đồng thời, quyết liệt, chủ động phòng, ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực; (2) đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trọng tâm là kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân, đảng viên vi phạm trong các vụ án, vụ việc, bảo vệ người dám đấu tranh chống tham nhũng; quyết tâm ngặn chặn tệ “tham nhũng vặt”; (3) tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các cơ quan khối nội chính, kiểm tra; (4) Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC đã được thành lập, khẩn trương kiện toàn bộ máy, cơ chế hoạt động, quy chế làm việc khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác, theo như yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư “thật sự trong sáng, thật sự liêm chính, thật sự bản lĩnh” để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc đấu tranh PCTN, TC của hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương.
 
    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất về các nội dung của dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, đồng thời, tiếp thu đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các ý kiến kiến nghị của Đoàn kiểm tra cũng như kết luận của đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra để tiếp tục quán triệt thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm, cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Tạ Anh Hưng
.